Hos RICE arbejder vi med hjertet og det er vigtigt for os, at vores produktion udføres med respekt for de mennesker, der tager del i den – fra start til slut.

Størstedelen af vores produkter bliver produceret i udviklingslande og i den henseende, sørger vi for, at produktionen bliver håndteret med respekt for menneskerettigheder, under sunde arbejdsforhold og uden brug af børnearbejde. Vi udvælger leverandører, der lever op til vores etiske standarder, og ved hjælp af internationale guidelines, som SA8000, Global Compact og CSR-kompasset hjælper vi dem yderligere med at udvikle arbejdsforholdene (læs mere i vores Code of Conduct her).

Supplier Commitment

Når vi indgår et samarbejde med en leverandør, beder vi altid vores leverandør underskrive vores Supplier Commitment. Supplier Commitment indeholder en række spørgsmål, som skal afdække leverandørens faktiske forhold i forbindelse til social ansvarlighed, herunder sikkerhedsniveau i produktionen, diskrimination, børnearbejde, fagforeningsfrihed, arbejdstider og aflønning, fri kommunikation imellem ledelse og ansatte og forsikring om at farligt affald ikke havner i naturen.

Det er en betingelse fra vores side, at alle vores leverandører modtager og underskriver dette dokument, for vi kan indgå et samarbejde.

Auditering og forbedringer

For at være sikker på, at vores produktion bliver udført under korrekte forhold, auditerer vi vores største leverandører hvert 2. år. Dette gøres ud fra SA8000 standarden, som er et internationalt regelsæt om social ansvarlighed. Ved en sådan auditering bliver der gennemgået en række punkter, der alle har til formål at sikre, at leverandøren lever op til kravene i Supplier Commitment. Disse punkter inkluderer:

Sikkerhed and sundhed


 • Ansvarlighed
 • Forebyggelse af ulykker
 • Forebyggelse af brand
 • Adgang til drikkevand
 • Toiletforhold

Etisk ansvarlighed

 • Ingen brug af børnearbejde
 • Ingen tvungen arbejde
 • Ingen afstraffelse
 • Ingen discrimination
 • Arbejdstider
 • Lønninger
 • Fagforeningsfrihed og ret til forhandling
 • Intern kommunikation

Supplier control

 • Underleverandører

Skulle der ved auditering af en leverandør vise sig at forekomme afvigelser i forhold til social ansvarlighed, bakker vi ikke ud af samarbejdet med leverandøren i første omgang. I vores RICE Code of Conduct forpligter vi os til at hjælpe vores leverandører til at bliver bedre på de punkter, der falder i tråd med internationale standarder for at drive en social ansvarlig arbejdsplads, og derfor udvikler vi i stedet en plan for, hvordan disse afvigelser kan forbedres.

Vi forsøger altså hele tiden at hjælpe og støtte vores leverandører til at blive bedre og have mere fokus på social ansvarlighed. Det gør vi, fordi vi arbejder med hjertet, og fordi vi tror på, at det resulterer i et endnu mere loyalt og respektfuldt samarbejde til gavn for alle.